BLOGS

Weet je wat je zoekt?

Wanneer een aankoopmakelaar een aankoopproces begeleidt, spreekt dit over aankoopbegeleiding. De aankoopmakelaar leidt de “koper” stap voor stap door het koopproces. Dit begint met een bezichtiging en eindigt met het bezoek aan de notaris. Mochten er na de overdracht nog zaken geregeld moeten worden, dan staan ​​wij uiteraard voor u klaar.

Een aankoopproces is het complete proces voor het kopen van een huis. De aankoopmakelaar begeleidt de klant van A tot Z.

In het verleden kocht de consument een huis bij de makelaar, tegenwoordig brengt de koper zijn eigen makelaar mee. Dat is verstandig want de aankoopmakelaar beschermt de koper tegen ongewenste verrassingen en een impulsieve aankoop. Ook adviseert de aankoopmakelaar over de waarde van de woning en welke strategie het slimst is toe te passen.

Het kapitaal dat u opgebouwd heeft in het beleggingsdeel van uw beleggingshypotheek dat u uitgekeerd krijgt op het moment dat u uw beleggingshypotheek beëindigt moet men afkoopwaarde. Het is ook de uitkering die u krijgt bij voortijdige beëindiging van een gemengde levensverzekering. Dit bedrag kunt u gebruiken om (een deel van) uw hypotheek af te lossen

Bij een aflossingsvrije hypotheek wordt geen aflossing betaald maar alleen rente. Het terug te betalen bedrag wordt dus niet minder. Voordeel hiervan is dat het fiscale voordeel (fiscale aftrek) elk jaar gelijk blijft. Aan het einde van de looptijd wordt de lening terug betaald

Dit is een pas die bij de woning hoort en gebruikt wordt voor het verwijderen van afval. Er zijn verschillende manieren om het afval te verwijderen. De ene wijk heeft afvalbakken en in een andere wijk staan er soms afvalcontainers. Ook gecombineerd is mogelijk

De akte van levering wordt door een notaris opgemaakt bij de eigendomsoverdracht van de woning. De notaris laat deze akte registreren bij het Kadaster. Ook wel eigendomsbewijs genoemd. Korte tijd voordat de overdracht van de woning plaats vindt krijgen kopers, verkopers, verkopend en aankoopmakelaar een concept akte van levering ter controle door de notaris toegezonden.

Een verkoopregulerende bepaling bij de verkoop of bij uitgifte in erfpacht van gemeentelijke bouwgrond. Hiermee wil een gemeente speculatieve handel in onroerende zaken voorkomen. Vaak wordt een bepaling opgenomen dat een eigenaar-bewoner bij verkoop van de woning binnen een bepaalde termijn toestemming tot verkoop aan Burgemeester en Wethouders moet vragen en/of een gedeelte van de winst moet afdragen aan de gemeente. Op niet naleving van het anti-speculatiebeding staat een hoge boete.

Inhoud accordeon

Uwmakelaardenhaag is een makelaar in het mooie Den Haag, gespecialiseerd in verkoop, aankoop, verhuur en beheer van uw getaxeerde vastgoed. Wij beschikken over een professioneel team met de juiste vakkennis, onderhandelingsvaardigheden en ervaring zodat elke klus tot een succes wordt gebracht. Makelaar nodig? Klop dan bij ons aan!

partner met

Eigendommen

Neem contact op

auteursrechten uwmakelaardenhaag.nl - Website ontworpen en ontwikkeld door VISUAL-Z.COM

Chat openen
hallo ik heb meer informatie nodig.
hallo, hoe kunnen we u helpen?